دیان آرا صنعت

(DAS®)

جت فن

جت فن دیان آرا صنعت در مکان هایی مانند تونل ها و پارکینگ های بزرگ که نیازمند حجم هوادهی بسیار زیاد و گسترده در یک فشار استاتیکی بالا هستند باید از این هواکش صنعتی جهت جا به جایی ها استفاده کرد .

فن جت، فن دارای سرعت بسیار بالایی بوده و با توجه به جنس پروانه و قدرت موتور و همچنین فرم خاص و ویژه بدنه خود دارای دبی بالاتری بوده و می تواند حجم بسیاری از هوا را جا به جا کند.

بدنه اصلی به صورت کانال و دارای 2 فلنچ نصب در طرفین ، پایه صنعتی و اتصالات به صورت جوشی و Co2 می باشدو دارای دو عدد پروانه با طرح اختصاصی ارائه می گردد.