دیان آرا صنعت

(DAS®)

دریچه زیر فن کوئلی

این نوع دریچه جهت بازدید تاسیسات و هوارسانی به دستگاههای تهویه مطبوع همانند فن کوئلی و داکت اسپلیت بکارمیرود.

اگر در دستگاههای تهویه مطبوع کانال برگشت هوای مجزا درنظرگرفته نشده باشد حتما باید دریچه بازدید بصورت شیاردار یا گریل دار متناسب با میزان مکش هوای برگشت دستگاه تعبیه شود. دریچه های زیرفن کوئلی به دو صورت قفل دارزیمنسی و وزنی با ورق آلومینیوم و آهنی امکان تولید دارد درمدل قفل دارکه از لولا وقفل مدل زیمنسی استفاده میشود و درمدل وزنی که درب از دریچه جدا میباشد وبه صورت وزنی روی قاب دریچه فیکس میشود.

تمامی دریچه ها پس از طراحی وتولید، پرداخت مجدد میشود و طبق رنگ مورد نظر مشتری با رنگ الکترواستاتیک به صورت کوره ای رنگ آمیزی میگردد.