دیان آرا صنعت

(DAS®)

دریچه سقفی چهارطرفه

این مدل دریچه به دو صورت فلزی (آلومینیومی وآهنی) وغیرفلزی (پلاستیکی یا pvc) تولید و ارائه می گردد.

دریچه چهارگوش سقفی با متریال آلومینیوم و آهنی با پوشش رنگ پودری الکتروستاتیک به صورت کوره ای در ابعاد مختلف قابل تولید و اجرا میباشد. این دریچه با توجه به مکان قرارگیری و نیاز آن در پروژه، انتقال جریان هوا را به صورت چهار طرفه انجام میدهد.

دریچه های سقفی را میتوان به ابعاد تایل های سقف کاذب جهت قرارگیری آسان و زیباسازی تولید کرد.

جهت کنترل میزان انتقال جریان هوا از دمپر میتوان استفاده نمود.