دیان آرا صنعت

(DAS®)

زانو تبدیل ۴۵ درجه

ویژگی ها:

مقاوم در برابر نشتی

به راحتی و سریع قابل نصب میباشد

محکم به اتصالات کانال متصل می شود

مقاوم در برابر دمای شدید

اجزای کاملا مناسب

 

کاربردها:

جهت انحراف و تغییر مسیر باکمترین افت فشار و سریعترین زمان از زانو ۴۵ درجه استفاده میشود.

برای ایجاد تغییر جهت سیستم تهویه.

برای تهویه مطبوع، سیستم های تهویه درتجهیزات صنعتی استفاده می شود.