دیان آرا صنعت

(DAS®)

فن آکسیال پرتابل

در فن‌های کانالی پرتابل جریان ورودی به فن و خروجی از آن با یکدیگر موازی و هم جهت هستند ،  جریان هوا در فن آکسیال کانالی به صورت خطی می باشد ، پروانه و الکتروموتور در داخل یک محفظه استوانه ای نصب می شود . این فن ها به دو صورت مکنده و دمنده قابل استفاده هستند.

فن های آکسیال جهت تهویه از طریق اتصال به کانال در ساختمان های اداری و تجاری و کارگاههای صنعتی و کارخانجات قابل استفاده می باشد.

هواکش های آکسیال کانالی هم بعنوان دمنده(بلوئر) و و هم بعنوان مکنده (اگزاست فن) بکار می روند، همچنین امکان استفاده این هواکش ها برای محیط های انفجاری ، محیط های دارای حرارت و رطوبت بالا و خورندگی زیاد با اعمال شرایط ویزه ساختاری و فنی بروی آنها مقدور می باشد.

 

از جمله ویژگی های این فن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

حجم بالای جابه جایی هوا
سبک
کم هزینه
اندازه جمع و جور
قیمت مناسب