دیان آرا صنعت

(DAS®)

فن سانتریفیوژ

فن سانتریفیوژ یک هواکش گریز از مرکز مکانیکی است که برای گردش و انتقال هوا در محیط نیاز به نیروی گریز از مرکز دارد.

در این مدل از فن ها جریان ورودی و خروجی عمود بر هم هستند .

میزان افزایش فشار جریان سیال در این مدل‌ها نسبت به مدل محوری بیشتر است و به همین دلیل از این مدل برای فضاهایی با طول کانال‌کشی و افت فشار بیشتر استفاده می‌شود.

فن سانتریفیوژ در ابعاد بزرگ و کوچک تولید می شود که در کارخانجات، معادن، مصارف صنعتی، سیستم های رایانه ای، جاروبرقی و برخی لوازم آشپزخانه مانند هود و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.