دیان آرا صنعت

(DAS®)

لوله خرطومی سیلیکونی

کاربردها :

مقاومت لوله خرطومی سیلیکون نسوز در برابر عواملی همچون شرایط نامساعد آب و هوایی، باکتریها، قارچها و مواد سمی وشیمیایی

انتقال حرارت و دود ناشی از خروجی اگزوزهای حرارت بالا

بهترین محصول جهت انتقال هوا در دمای کاری 40- تا 300 درجه سانتیگراد