دیان آرا صنعت

(DAS®)

لوله خرطومی PU

کاربردها:

برای انتقال هوا، گرد و غبار، کاه، براده های چوب و MDF، و مواد خشک سبک ساخته شده است.

برای جابجایی هوای صنعتی، کنترل دود و برنامه های جمع آوری گرد و غبار توصیه می شود.

مناسب جهت دستگاههای مکنده نجاری

به دلیل ضدسایش بودن این محصول بهترین گزینه جهت دستگاه مکنده کاه

 

لوله خرطومی مکنده کاه

لوله خرطومی ضدسایش

لوله خرطومی مکنده ضدسایش

لوله خرطومی مکنده نجاری

لوله خرطومی مکنده MDF

لوله خرطومی مکنده گرد و خاک

لوله خرطومی کاه