دیان آرا صنعت

(DAS®)

کلاهک آلمانی

کاربردها:

مناسب برای سیستم های تهویه صنعتی و مسکن. تهویه، استخراج گرد و غبار، هیدروپونیک و غیره .آب باران در ظرفی در کلاهک گرفته می شود و از طریق یک لوله زهکشی به بیرون منتقل می شود. کلاهک آلمانی برای اتصال مستقیم به لوله مجرای مارپیچی طراحی شده اند.

 

امکانات:

هوای خارج شده به جای جانبی به سمت بالا هدایت می شود – همانطور که در اکثر انتهای سقف ها رایج است.
دود اگزوز باعث ایجاد مزاحمت برای ساختمان های مجاور می شود.
مجرای عمودی می تواند کوتاه تر از آن چیزی که باید باشد لحاظ گردد. به عبارت دیگر نیاز است که با کلاهک استاندارد باشد.